ป้ายจราจรที่สว่างขึ้นช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างไร

แม้ว่าจะมีเพียงหนึ่งในสี่ของการเดินทางที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนประมาณครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตจากการจราจรเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน มีเหตุผลที่จะสมมติว่าป้ายจราจรที่มองเห็นได้สามารถสร้างสภาพการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นการบำรุงรักษาเสาจราจรแบบสะท้อนแสงย้อนยุคสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าสัญญาณสามารถมองเห็นป้ายจราจรได้ง่ายและเป็นที่จดจำบนถนน นี่คือเหตุผลที่คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรแบบสม่ำเสมอ

กำหนดมาตรฐานใหม่ซึ่งตอนนี้ต้องการให้ทุกหน่วยงานนำโปรแกรมการบำรุงรักษาสัญญาณมาใช้ ด้วยการใช้โปรแกรมการบำรุงรักษาหน่วยงานจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำการสะท้อนแสงขั้นต่ำใหม่สำหรับสัญญาณป้ายจราจรที่ติดตั้งไว้แล้วป้ายจราจรเนื่องจากการโพสต์ป้ายจราจรการควบคุมการจราจรจะต้องปฏิบัติตามบทบาทของการสื่อสารข้อมูลกฎระเบียบคำเตือนและคำแนะนำตลอดเวลา MUTCD ได้พัฒนาแผนการปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าการบำรุงรักษาย้อนยุคสะท้อนแสง

สำหรับป้ายบอกทางค่าโสหุ้ยและป้ายชื่อถนนทั้งหมดเพื่อรักษาข้อกำหนด

ภายในเดือนมกราคม 2012 หน่วยงานทั้งหมดจะต้องสร้างและดำเนินการโปรแกรมการบำรุงรักษาสัญญาณที่ตอบสนองความต้องการขั้นต่ำของสัญญาณการสะท้อนกลับภายในเดือนมกราคม 2558 หน่วยงานทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด retro-reflectivity ใหม่สำหรับสัญญาณป้ายจราจรส่วนใหญ่ที่ติดตั้ง ซึ่งรวมถึงการโพสต์ข้อบังคับทั้งสีแดงและสีขาวหรือสีขาวและสีดำโพสต์คำเตือนสีเหลืองและสีดำและป้ายบอกทางสีเขียวและสีขาวติดตั้งบนพื้นดินไม่รวมการโพสต์ป้ายจราจรตามชื่อถนนภายในเดือนมกราคม 2561 หน่วยงานทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด retro-reflectivity ใหม่

สำหรับป้ายบอกทางค่าโสหุ้ยและป้ายชื่อถนนทั้งหมดเพื่อรักษาข้อกำหนดป้ายจราจร retro-reflectivity ขั้นต่ำต้องใช้วิธีการประเมินหรือการจัดการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างการตรวจสอบภาพป้ายจราจรในเวลากลางคืนการสะท้อนแสงย้อนยุคของเครื่องหมายจราจรที่มีอยู่จะถูกประเมินโดยผู้ตรวจสอบเครื่องหมายที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยภาพจากยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ในช่วงเวลากลางคืนป้ายจราจรRetro-reflectivity ที่วัดได้

สัญญาณความปลอดภัยจากการจราจรถูกวัดด้วยเครื่องมือสำหรับป้าย

สัญญาณความปลอดภัยจากการจราจรถูกวัดด้วยเครื่องมือสำหรับป้ายจราจร retro-reflectivity อายุการใช้งานที่คาดหมายสัญญาณจะถูกแทนที่ตามอายุการรับประกันหรือการเสื่อมสภาพของการลงนามแผ่นการเปลี่ยนผ้าห่มเปลี่ยนเครื่องหมายป้ายจราจรตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยพิจารณาจากอายุการใช้งานที่สั้นที่สุดของวัสดุที่ใช้สัญญาณควบคุมการเปลี่ยนสัญญาณความปลอดภัยการจราจรในสนามนั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของชุดตัวอย่างของสัญญาณ

ควบคุมการสะท้อนแสงย้อนหลังที่เหมาะสมของการโพสต์ความปลอดภัยการจราจรของคุณสามารถลดความน่าจะเป็นของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก การดูแลรักษาการโพสต์การจราจรของคุณโดยทำตามแนวทางของ MUTCD สำหรับการติดตั้งป้ายจราจรสะท้อนแสงแบบย้อนยุคช่วยให้ผู้คนปลอดภัยป้ายจราจรถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนน ค้นหาวิธีการดูแลรักษาสัญญาณไฟจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุและทำให้คนปลอดภัย