10/5/22

การทดสอบแรงดึงนี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงาน

ค่าที่คำนวณจากการทดสอบประเภทนี้อาจแตกต่างกันไปแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าความต้านทานแรงดึง การยืดตัว ความแข็งแรงขั้นสุดท้าย โมดูลัสของไฟฟ้า ค่าความแข็งแรงคราก และการแข็งตัวของความเครียด การวัดที่ทำระหว่างการทดสอบเผยให้เห็นลักษณะของวัสดุในขณะที่อยู่ภายใต้โหลดแรงดึง ทดสอบแรงดึงเป็นโพลีเมอร์ที่เติมสารเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือลดต้นทุน พลาสติกอาจถูกกดหรือหล่อหรืออัดเป็นแผ่น ฟิล์ม หรือแผ่นเสริมใยแก้ว แก้ว หลอด ไฟเบอร์ ขวดและกล่อง พลาสติกเทอร์โมแข็งหรือเทอร์โมเซตติงสามารถเปราะหรือแข็งและทนต่ออุณหภูมิได้

เทอร์โมเซ็ตประกอบด้วยทดสอบแรงดึง

อีพอกซีเรซิน โพลียูรีเทน เรซินฟีนอล ไม่ละลาย ไม่เปลี่ยนรูป และโพลียูรีเทน โพลีเมอร์และพลาสติกสามารถทดสอบเพื่อวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ การทดสอบแรงดึงจะวัดน้ำหนักที่ต้องใช้ในการแยกหรือทำลายวัสดุทดสอบแรงดึงที่เป็นพลาสติก และการยืดหรือยืดของตัวอย่างไปยังโหลดที่แตกหักนั้น ข้อมูลที่ได้ช่วยในการระบุคุณภาพผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพสำหรับวัสดุ เครื่องมือทดสอบพลาสติก เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ให้อัตราการขยายคงที่ เนื่องจากพฤติกรรมการทดสอบแรงดึงของพลาสติกขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องทดสอบ

ชิ้นงานทดสอบแรงดึงที่โหลดบนเครื่องจักรถูกกำหนดตามขนาดชิ้นงานทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบพลาสติกควรยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเสมอ ตามมาตรฐาน มาตรฐานการทดสอบแรงดึงของพลาสติกช่วยในการวัดความเครียดที่ต่ำกว่าค่าส่วนขยาย 20 เปอร์เซ็นต์ สามารถวัดค่าความเครียดสูงได้ด้วยเครื่องอ่านดิจิตอล การทดสอบตัวอย่างแผ่นบางดำเนินการตามมาตรฐาน เครื่องทดสอบคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อวัดความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ วิธีทดสอบ และประเภทผลิตภัณฑ์เฉพาะ เครื่องมือที่ดีอาจเป็นทางออกเดียวที่จำเป็นสำหรับการประกันคุณภาพของคุณ

ทางเลือกที่แย่กว่านั้นอาจทำให้คุณขาดทุนได้เช่นกัน

ดังนั้นเลือกเครื่องมืออย่างชาญฉลาด ในสถานการณ์ทางอุตสาหกรรมในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ พยายามผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดด้วยคุณสมบัติ คุณภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด ในการแสวงหาการรับประกันคุณภาพขั้นสูงสุดนี้ บริษัทต่างๆ ใช้งบประมาณประจำปีจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาตลอดจนขั้นตอนการทดสอบวัสดุ ผู้ผลิตรายใหญ่ส่วนใหญ่ต้องการตั้งห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดที่จำเป็น

เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพดีที่สุดมีการทดสอบที่แตกต่างกันสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัท การทดสอบแรงดึงที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำกับวัสดุส่วนใหญ่คือการทดสอบแรงดึง การทดสอบแรงดึงเป็นการทดสอบที่ใช้ในการทำนายความแข็งแรงของวัสดุ ความแข็งแรงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของวัสดุในสภาวะที่ต้องใช้แรงและหนัก