02/23/22

หม้อแปลงไฟฟ้าสำคัญต่อการรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย

มีปัญหามากมายที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ระหว่างการติดตั้งหม้อแปลง เพียงแค่ติดตั้งหม้อแปลงในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดปัญหาและอันตรายหม้อแปลงไฟฟ้าด้านความปลอดภัยหลายประการได้โดยคำนึงถึงปัจจัยบางประการขณะวางตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า ก่อนติดตั้งและเชื่อมต่อ ในทำนองเดียวกัน ตำแหน่งอาจมีผลต่อการตั้งค่าหม้อแปลงไฟฟ้า และสิ่งที่ควรระมัดระวังในอนาคตมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน https://www.thaipatanakit.co.th/

ANSI, NEMA และ IEEE มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยตลอดจนระบบจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการใช้งานที่มีปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า การติดตั้งหม้อแปลงเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งที่พบได้ทั่วไปแต่ซับซ้อน ซึ่งทำให้เกิดความสับสนหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมากเมื่อกำหนดขนาดอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน OCPD และตัวนำพันธะและการต่อสายดินการติดตั้งระบบไฟฟ้าจำนวนมาก

สำหรับหม้อแปลงชนิดแห้งและแบบเติมของเหลวแนวทางปฏิบัติ

อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในแง่ของข้อกำหนดของ NEC และหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถยกระดับความท้าทายนั้นไปสู่ระดับใหม่ได้ การติดตั้งที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้แน่ใจว่าตัวนำและอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้ามีขนาดเหมาะสม ได้รับการป้องกัน และยังจัดการกับปัญหาการต่อสายดิน การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าจากการป้องกันที่ไม่เหมาะสมหรือขนาดตัวนำไฟฟ้า รวมทั้งไฟฟ้าช็อตจากการต่อสายดินไม่เพียงพอบทความนี้จะให้ภาพรวมโดยสังเขปของข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่ควรทราบในระหว่างการติดตั้ง ของหม้อแปลงที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคารและในอาคาร

และสำหรับหม้อแปลงชนิดแห้งและแบบเติมของเหลวแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหม้อแปลงไฟฟ้าในการติดตั้ง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่สำคัญมีดังต่อไปนี้การต่อสายดินถาวรเมื่อวางหม้อแปลงไว้อย่างถาวรก่อนทำการตรวจสอบเพิ่มเติมและก่อนประกอบเครื่องถังควรต่อสายดินถาวรด้วยกราวด์ถาวรที่มีขนาดถูกต้องและติดตั้งอย่างเหมาะสมความชื้นไม่อนุญาตให้เข้าถึงช่องเติมของเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะที่มีความชื้นหรือฝนตกมากเกินไป

คุณมีอุปกรณ์สำหรับเก็บของเหลวที่สะอาดและแห้งในระหว่างการตรวจสอบ

ตัวอย่างเช่น หากความชื้นเกิน 70% ควรสูบลมแห้งเข้าไปในช่องก๊าซอย่างต่อเนื่อง หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเติมของเหลวที่จัดส่งพร้อมกับไนโตรเจนในพื้นที่ก๊าซจะต้องถูกกำจัดโดยสูบลมแห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ก่อนที่เจ้าหน้าที่บริการจะเข้าไปในถังได้ แนะนำให้ใช้ความเข้มข้นของออกซิเจน 19.5% ถึง 23.5% หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงการตรวจสอบของเหลวหากจำเป็นต้องดึงของเหลวที่เป็นฉนวนสำหรับการตรวจสอบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์สำหรับเก็บของเหลวที่สะอาดและแห้งในระหว่างการตรวจสอบและสำหรับการกรองของเหลวก่อนเติมถัง เป็นสิ่งสำคัญมากที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการกับของเหลว ท่อยาง ปั๊ม จะต้องสะอาดและแห้งเช่นกัน หากเคยใช้อุปกรณ์นี้กับของเหลวประเภทอื่นหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ทำความสะอาดสิ่งของที่ปนเปื้อนทั้งหมด เมื่อคุณเอาของเหลวออก ระดับของของเหลวไม่ควรอยู่ต่ำกว่าด้านบนของขดลวด