01/8/22

พฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งทุนเรียนระดับประเทศ

ทุนเรียนพฤศจิกายนคือ Movember หนวดที่ไว้หนวดเพื่อสนับสนุนเดือนมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ยังเป็นเดือนแห่งทุนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสมาคมผู้ให้บริการทุนการศึกษาแห่งชาติได้อ้างถึงเป็นเวลาที่จะปลุกจิตสำนึกของโอกาสสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต พฤศจิกายนยังเป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมในการเริ่มขั้นตอนการสมัคร หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ทุนเรียนเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและอันที่จริงแล้วเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนเดือนทุนการศึกษาแห่งชาติจากเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนพฤศจิกายนใน 2008 ผู้ให้บริการทุนการศึกษาหลายแห่งกำลังโพสต์ข้อมูลและการแข่งขันใหม่สำหรับปีการศึกษาหน้าและเดือนพฤศจิกายนก็เป็นเดือนที่เหมาะที่จะอุทิศบางส่วน เวลาในการหาทุนสำหรับปีการศึกษาปัจจุบันและปีถัดไป

จ่ายค่าเทอม

ทุนเรียนความช่วยเหลือทางการเงินมีบทบาทสำคัญในการจ่ายค่าเล่าเรียน โดยผลสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือครอบคลุมค่าใช้จ่ายวิทยาลัยโดยเฉลี่ย 15 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียน สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียนของคุณเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและมีทุนการศึกษาจำนวนมากขึ้นรวมถึงทุนการศึกษาเต็มรูปแบบ ทุนการศึกษาระดับวิทยาลัยมอบให้แก่นักเรียนทุกวัยและทุกระดับการศึกษา มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีแหล่งเงินทุนเฉพาะตามเกณฑ์อื่นๆ เช่น ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาด้านกีฬา และทุนการศึกษาสำหรับชนกลุ่มน้อยบรรลุเป้าหมายของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม

เดือนทุนการศึกษาแห่งชาติ

ทุนเรียนที่ชนะรางวัลสามารถมีความสำคัญต่อความสำเร็จในวิทยาลัยของนักศึกษา ทุนการศึกษาช่วยให้นักเรียนที่มีพื้นเพที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ การวิจัยชี้ให้เห็นว่ารางวัลทุนการศึกษาเปิดประตูสู่วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากขึ้นและอัตราการสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีรายได้น้อยและชนกลุ่มน้อย นักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง จากการกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาน้อยลง ไปจนถึงใช้เวลาทำงานน้อยลงและมีเวลาเรียนมากขึ้น