03/12/20

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย – บริษัทประเมิน

รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยอาจเป็นเอกสารที่ซับซ้อนมากซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลการตลาดที่กว้างขวางและขั้นตอนการทำเอกสารเพื่อประเมินมูลค่า

สำหรับมือใหม่รวมถึงมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ตามฤดูกาลรายงานอาจเข้าใจยากและผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็มองหางบที่มีมูลค่า

รายงานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้โดยฝ่ายต่างๆเพื่อช่วยในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย บริษัทประเมิน ดำเนินการโดยใช้วิธีการที่คล้ายกันโดยไม่คำนึงถึงประเภทของทรัพย์สินหรือผู้ที่มีการประเมินราคา ผู้ประเมินราคาทำงานในพื้นที่ที่คุ้นเคยดังนั้นควรมีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือข้อกังวลอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สิน

  • รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยจะบันทึกลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินและบริเวณโดยรอบเช่นรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะของทรัพย์สินหรือทางหลวงสายหลักที่อยู่ติดกับพัสดุ พวกเขายังคำนึงถึงแง่มุมเพิ่มเติมของคุณสมบัติเช่นสภาพของหลังคาและการปรับปรุงใด ๆ ที่อาจเสร็จสมบูรณ์

หลังจากเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการผู้ประเมินบริษัทประเมินจะกำหนดมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินโดยคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นการขายบ้านเทียบเคียงที่ตั้งและการประเมินก่อนหน้านี้ การวิจัยและการสังเกตทั้งหมดจะถูกรวบรวมในรายงานแบบละเอียดซึ่งไม่เพียง แต่ระบุมูลค่าของพัสดุเท่านั้น แต่ยังให้เหตุผลและวิธีการที่แม่นยำในการประเมิน

รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยควรมีดังต่อไปนี้:

o คำอธิบายวัตถุประสงค์ของรายงาน

o วิธีการประเมินค่าที่ใช้ในรายงาน

o คำอธิบายโดยละเอียดของคุณสมบัติ

o คำแถลงว่าผู้ประเมินราคาไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินในเรื่องทรัพย์สิน

o คุณสมบัติและลายเซ็นของผู้ประเมิน

แต่ละส่วนของรายงานมีบทบาทในการช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการประเมินมูลค่าสุดท้ายของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย การประเมินราคาเป็นศิลปะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แต่มีรายงานการประเมินหนึ่งส่วนที่ดึงดูดความสนใจอย่างมาก เป็นส่วนที่อธิบายถึงแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าโดยประมาณ – วิธีเปรียบเทียบตลาด

วิธีนี้ขึ้นอยู่กับราคาขายล่าสุดของคุณสมบัติเปรียบเทียบ ข้อมูลจะถูกรวบรวมจากการขายคุณสมบัติล่าสุดซึ่งคล้ายกับคุณสมบัติของหัวเรื่อง ผู้ประเมินราคาจะค้นหาคุณสมบัติที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตามคุณสมบัติเทียบเคียงจะไม่เหมือนกันกับคุณสมบัติของหัวเรื่องดังนั้นจะมีการปรับค่าประเมิน

  • ถ้าเปรียบเทียบได้มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับคุณสมบัติของเรื่องการปรับลดลงจะทำกับการประเมินค่าของคุณสมบัติเรื่อง หากสิ่งที่เปรียบเทียบได้มีลักษณะด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของวัตถุการปรับเพิ่มขึ้นจะทำกับการประเมินค่าของคุณสมบัติของวัตถุ การใช้ข้อมูลตลาดทั้งหมดผู้ประเมินราคาจะกำหนดราคาสุดท้ายสำหรับคุณสมบัติของหัวเรื่อง

รายงานการประเมินอสังหาริมทรัพย์บริษัทประเมิน ที่อยู่อาศัยเป็นรายงานที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อบ้านที่จะเข้าใจ มันเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจรายงานอย่างชัดเจน

ในระหว่างการตรวจสอบของคุณโปรดจำไว้ว่าบ่อยครั้งที่มีข้อผิดพลาดในรายงานที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประเมินค่าสุดท้าย ดังนั้นเป้าหมายของคุณคือการเปิดเผยข้อผิดพลาดใด ๆ ก่อนที่จะสายเกินไป