02/14/22

ไมโครไพล์และกระบวนการประกอบโครงสร้างพื้นฐาน

การก่อสร้างถูกกำหนดให้เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยอาคารหรือการประกอบโครงสร้างพื้นฐานด้านล่างในทางกลับกัน โครงการก่อสร้าง “รวมถึงวัสดุและงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับไมโครไพล์การก่อสร้างโครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับการเข้าพักโดยลูกค้าปลายทาง ซึ่งรวมถึงการเตรียมสถานที่ไมโครไพล์ ฐานราก งานเครื่องกล งานไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่จำเป็นในการทำโครงการให้เสร็จโครงการก่อสร้างมีหลายประเภทที่อยู่อาศัยโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ได้แก่ บ้านทาวน์เฮาส์, พาร์ทเมนท์, คอนโดมิเนียม, กระท่อมที่อยู่อาศัยหน่วยเดียวและเขตการปกครอง ไมโครไพล์การออกแบบที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปจะทำโดยสถาปนิกและวิศวกรไมโครไพล์ และการก่อสร้างดำเนินการโดยผู้สร้างที่จ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานโครงสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล และงานพิเศษอื่นๆ โครงการประเภทนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอาคารในท้องถิ่นและหลักปฏิบัติ ผู้สร้างใหม่จำนวนมากสนใจโครงการที่อยู่อาศัย

การก่อสร้างอาคารสถาบันและพาณิชย์ครอบคลุมหลากหลาย

เนื่องจากง่ายต่อการเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงโดยมีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนสูงการก่อส

ไมโครไพล์

ไมโครไพล์ ไฮโดรลิค

ร้างอาคารอาจเป็นโครงการก่อสร้างที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ไมโครไพล์เป็นกระบวนการเพิ่มโครงสร้างให้กับอสังหาริมทรัพย์ โครงการส่วนใหญ่เป็นการต่อเติมห้องและปรับปรุงเล็กน้อย โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างเปลือกหุ้มที่มีที่กำบังพร้อมทางเดินเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการอยู่อาศัย อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงการติดตั้งสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การก่อสร้างอาคารสถาบันและการค้า

การก่อสร้างอาคารสถาบันและพาณิชย์ครอบคลุมหลากหลายประเภทและขนาดของโครงการ เช่น โรงพยาบาลและคลินิก โรงเรียนและมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและสนามกีฬา ไมโครไพล์ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และร้านค้าปลีก โรงงานผลิตแสงและคลังสินค้า และตึกระฟ้าสำหรับสำนักงานและ โรงแรม สถาปนิกและวิศวกรเฉพาะทางมักได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบอาคารประเภทใดประเภทหนึ่งไมโครไพล์โดยเฉพาะ ส่วนตลาดนี้มีคู่แข่งเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงและอาคารสถาบันและอาคารพาณิชย์มีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ปิโตรเลียมการก่อสร้างทางอุตสาหกรรมเฉพาะทาง โครงการก่อสร้าง

โครงการเหล่านี้มักเป็นเจ้าของโดยบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่แสวงหาผลกำไร เช่น การผลิต การผลิตกระแสไฟฟ้า ยารักษาโรค ปิโตรเลียมการก่อสร้างทางอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เสาเข็มไมโครไพล์โครงการก่อสร้างประเภทนี้มักจะเกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่มากที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีในระดับสูงไมโครไพล์ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงงานแปรรูปเคมี โรงถลุงเหล็ก และโรงกลั่นน้ำมันการก่อสร้างทางหลวง การก่อสร้างทางหลวง

เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมถนน ทางหลวง ถนน ตรอก รันเวย์ ทางเดิน พื้นที่จอดรถ รวมถึงการก่อสร้างโดยบังเอิญทั้งหมดร่วมกับโครงการก่อสร้างทางหลวงการก่อสร้างหนัก ไมโครไพล์โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มักเกี่ยวข้องกับโครงการที่ไม่ได้จัดประเภทอย่างเหมาะสมว่าเป็น อาคาร หรือ ไมโครไพล์ทางหลวงตัวอย่างของโครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการท่อน้ำและท่อระบายน้ำ เขื่อน โรงบำบัดน้ำเสียและสิ่งอำนวยความสะดวก