08/22/22

แม้ว่าบริษัทขนาดใหญ่จะสามารถจ้างคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

แต่บริษัทขนาดเล็กก็พบว่าค่าใช้จ่ายนั้นไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด คำนวณผลประโยชน์พนักงานอนุญาตให้ธุรกิจที่มีพนักงานน้อยกว่า 20 คนสามารถประหยัดเงินได้โดยปล่อยให้พวกเขาจ้างบุคคลภายนอกทำหน้าที่เกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน บริษัทขนาดเล็กจำนวนมากตัดสินใจที่จะจ้างพนักงานภายนอกที่ต้องการจ่ายเงินเดือนให้กับบริษัทภายนอก เพราะมันช่วยให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น เมื่อพนักงานไม่ต้องเป็นภาระกับกระบวนการจ่ายเงินเดือนและบริการบัญชีเงินเดือนแล้ว พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีประสิทธิผลและช่วยเพิ่มผลกำไรได้ ในบางสถานการณ์

คำนวณผลประโยชน์พนักงานลดลงหรือมอบหมายไปที่อื่น

พูดง่ายๆ ก็คือ ความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจ่ายเงินเดือน พนักงานอาจอารมณ์เสียเมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่เสียหายเมื่อจัดการกับค่าจ้างและภาษีของตน คำนวณผลประโยชน์พนักงานที่แย่กว่านั้นคือบทลงโทษที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการคำนวณที่จะต้องชำระคืนให้กับรัฐบาล เนื่องจากความเชี่ยวชาญของพวกเขาในด้านนี้ คำนวณผลประโยชน์พนักงานจึงทำผิดพลาดเล็กน้อย และเมื่อทำผิดพลาด บริษัทต่างๆ สามารถขอคืนเงินสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้

คำนวณผลประโยชน์พนักงานเป็นสาเหตุสองประการที่ทำให้บางบริษัทเลือกที่จะให้บริการบัญชีเงินเดือนเฉพาะเพื่อจัดการบัญชีเงินเดือนของตน บริษัทประมวลผลเงินเดือนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางเทคนิคที่ช่วยให้จัดการกับปัญหาด้านบัญชีเงินเดือนที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ บริการประมวลผลเงินเดือนไม่มีปัญหาในการจัดการเมื่อบริษัทจ้างพนักงานชั่วคราวหรือตามฤดูกาล ในขณะที่แผนกบัญชีเงินเดือนภายในมักจะพบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย

บริษัทที่ให้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานที่ดีจะมีประสบการณ์

รวมถึงมีแนวคิดใหม่ๆ ที่หลากหลาย เป็นไปได้มากว่าจะมีพนักงานประจำคอยติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและวิธีที่พวกเขาเกี่ยวข้องกับปัญหาการจ่ายเงินเดือน คำนวณผลประโยชน์พนักงานในการพัฒนาระดับความเชี่ยวชาญและความรู้ทางวิชาชีพนั้นมักจะไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับพนักงานบัญชีเงินเดือนโดยเฉลี่ย นอกจากนี้ การใช้บริษัทประมวลผลเงินเดือนจะให้โบนัสแก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในแซคราเมนโตอีกสองอย่าง: ความปลอดภัยและความสบายใจ ธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉลี่ยไม่มีวิธีการที่จะมองข้ามขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนในระยะใกล้

เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบแนวทางการจ่ายเงินเดือนที่ผิดจรรยาบรรณ คำนวณผลประโยชน์พนักงานแล้ว เจ้าของธุรกิจสามารถมุ่งความสนใจไปที่การขยายธุรกิจและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้ว การทำงานที่ซับซ้อนอาจทำให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กประสบปัญหาอย่างมาก และไม่ใช่หน้าที่หลักที่มอบคุณค่าให้กับธุรกิจ ความสบายใจและความโล่งใจในการมุ่งเน้นไปที่หน้าที่หลักของธุรกิจคือเหตุผลที่เจ้าของที่มีประสบการณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.actuarialbusiness.com/single-post/article01

06/19/22

คำนวณผลประโยชน์พนักงานในอินเดียวิธีการคำนวณและภาษีเงินได้

คำนวณผลประโยชน์พนักงานคำถามที่พบบ่อย – 4 Sameer Sharma ทำงานร่วมกับบริษัท XYZ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 คำนวณผลประโยชน์พนักงานเขาลาออกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เขาได้รับเงินบำเหน็จเมื่อแยกทาง เขากลับมาร่วมงานกับบริษัทเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2551 และลาออกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 สลิปเงินเดือนประจำเดือนกันยายนมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้: พื้นฐาน – 40,000/- INR, HRA – 16,000/- INR, DA – 4,000/- INR, Conveyance – 5,000/- INR ค่ารักษาพยาบาล – 4,000/- INR โบนัสตามผลงาน – 65,000/- INR เขามีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือไม่? เงินบำเหน็จของเขาจะเป็นเท่าไหร่

คำตอบ:ใช่ Sameer มีสิทธิได้รับบำเหน็จ บำเหน็จจ่ายให้กับ Sameer = (40,000/26)*15*6 = 138,462/- INR ลูกจ้างสามารถถอนเงินบำเหน็จจากนายจ้างหลายรายหรือจากนายจ้างคนเดียวกันได้ หากพ้นโทษหลายครั้งในระยะเวลาห้าปี อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินบำเหน็จทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 1,000,000/- รูปีอินเดีย ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จก็ต่อเมื่อมีอายุครบห้าปี ณ เวลาเกษียณ ลาออก และเงินบำนาญ คำนวณผลประโยชน์พนักงานผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือทายาทจะได้รับบำเหน็จในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ แม้ว่าเขาจะยังทำงานไม่ครบห้าปีต่อเนื่อง

บำเหน็จได้รับการปฏิบัติอย่างไรภายใต้กฎภาษีเงินได้

การยกเว้นบำเหน็จอยู่ภายใต้มาตรา 10 (10) ของภาษีเงินได้ เพื่อประโยชน์ในการยกเว้นพนักงานแบ่งออกเป็นสามประเภท:

  1. เงินบำเหน็จจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ลูกจ้างของรัฐบาลกลางและของรัฐ ลูกจ้างฝ่ายจำเลย และลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้รับเมื่อเกษียณอายุหรือในกรณีที่เสียชีวิต ให้ได้รับการยกเว้นโดยสมบูรณ์
  2. เงินบำเหน็จใด ๆ ที่ได้รับจากบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติการจ่ายเงินบำเหน็จ พ.ศ. 2515 จะได้รับการยกเว้นภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้:-

คำนวณผลประโยชน์พนักงานจำนวนเงินบำเหน็จคำนวณในอัตรา 15 วันของเงินเดือนสำหรับทุกๆ ปีที่สำเร็จหรือบางส่วนของปีนั้น โดยพิจารณาจากเงินเดือนพื้นฐานที่ออกครั้งสุดท้าย หรือ 1,000,000/- INR แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

  1. กรณีเป็นลูกจ้างรายอื่น ให้ได้รับยกเว้นบำเหน็จตามข้อยกเว้นดังต่อไปนี้

การยกเว้นจะจำกัดอยู่ที่เงินเดือนครึ่งเดือน (ตามค่าเฉลี่ย 10 เดือนล่าสุด) สำหรับแต่ละปีที่จบการทำงานหรือ 1,000,000 INR แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า https://www.tfrs17consulting.com/post/article39