09/15/20

วัสดุการแพทย์ผ้าปิดจมูกแบบใช้แล้วทิ้งส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ให้บริการ

เนื่องจากความพยายามในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่น ๆ

ทวีความรุนแรงขึ้นผู้ให้บริการทางการแพทย์จึงหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้งเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย การติดเชื้อในโรงพยาบาลคือการติดเชื้อที่เกิดจากการรักษาในโรงพยาบาลหรือหน่วยพยาบาลอื่น ๆ การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับผู้ป่วยและอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพผ้าปิดจมูกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) คาดการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล 1.7 ล้านคนในแต่ละปีซึ่งเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 100,000 รายในสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลคลินิกและสำนักงานแพทย์กำลังมองหาวิธีลดสถิติที่น่าเศร้าเหล่านี้และเวชภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

Autoclaves

ก่อนที่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้งจะมีวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายผ้าปิดจมูกแบบผ้าผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพได้ใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อในอุปกรณ์ทั้งหมด หม้อนึ่งใช้ความร้อนสูงและแรงดันสูงในการฆ่าเชื้อสิ่งของต่างๆ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อถูกใช้มานานกว่า 100 ปีและโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพมาก หม้อนึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่น ๆ อีกมากมาย

น่าเสียดายที่กระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปและในความเป็นจริงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อาจไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหลังจากการนึ่งฆ่าเชื้อ พลาสติกบางชนิดไม่สามารถนึ่งได้เพราะจะละลาย นอกจากนี้ในขณะที่การฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราก็ไม่ได้ผลกับพรีออนที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรค Creutzfeldt-Jakob และโรควัวบ้า แม้ว่าการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งจะทำงานได้ดี แต่ก็ต้องใช้เวลาและความพยายามในการใช้หม้อนึ่ง หม้อนึ่งยังคงใช้ในโรงพยาบาลห้องทดลองและแม้แต่ร้านสักเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วทิ้ง อย่างไรก็ตามวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอยู่ในรูปแบบใช้แล้วทิ้งนั้นปลอดภัยและใช้งานง่ายกว่าอย่างแน่นอน

เมื่อนำสิ่งของต่างๆเช่นมาสก์หน้าเข็มฉีดยาหรือหนังศีรษะกลับมาใช้ซ้ำผ้าปิดจมูกสีดําสิ่งเหล่านี้สามารถแพร่เชื้อจากผู้ป่วยรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งได้ ผู้ป่วยจำนวนมากในโรงพยาบาลมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงดังนั้นความเสี่ยงจากการปนเปื้อนข้ามจึงมีมากโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อเมื่อพวกเขาจัดการหรือทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว

เวชภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งมีไว้สำหรับผู้ป่วยรายเดียวดังนั้นจึงไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ตัวอย่างเช่นหากผู้ป่วยต้องการ IV เพื่อเติมของเหลวที่หายไปขั้นตอนนี้สามารถทำได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ตั้งแต่สายรัดสายรัดแอลกอฮอล์และผ้าก๊อซไปจนถึงสไตเล็ตสายสวนท่อและถุง IV ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยรายอื่น