12/31/21

อุตสาหกรรมรถเช่าเชียงใหม่ราคาถูก

ภาพรวมตลาด รถเช่าเชียงใหม่ราคาถูกอุตสาหกรรมการเช่ารถเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 18.5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ปัจจุบันมีรถเช่าประมาณ 1.9 ล้านคันที่ให้บริการในตลาดสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีบริษัทให้เช่าหลายแห่งนอกเหนือจากผู้นำในอุตสาหกรรมที่แบ่งย่อยรายได้ทั้งหมด ได้แก่ Dollar Thrifty, Budget และ Vanguard ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมบริการที่เติบโตเต็มที่อื่น ๆ อุตสาหกรรมรถเช่ามีการรวมกันอย่างสูงซึ่งทำให้ผู้มาใหม่ที่มีศักยภาพเสียเปรียบด้านต้นทุนเนื่องจากต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงพร้อมความเป็นไปได้ที่ลดลงของการประหยัดจากขนาด นอกจากนี้ รถเช่าเชียงใหม่ราคาถูกผลกำไรส่วนใหญ่มาจากบริษัทไม่กี่แห่ง เช่น Enterprise, Hertz และ Avis สำหรับปีงบประมาณ 2547 Enterprise สร้างรายได้รวม 7.4 พันล้านดอลลาร์

ระดับของการบูรณาการ

รถเช่าเชียงใหม่ราคาถูกอุตสาหกรรมรถเช่าต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อห้าปีก่อน จากรายงานของ Business Travel News มีการเช่ายานพาหนะจนกว่าพวกเขาจะสะสมได้ 20,000 ถึง 30,000 ไมล์ จนกว่าพวกเขาจะตกชั้นสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว ในขณะที่ระยะการเลี้ยวกลับอยู่ที่ 12,000 ถึง 15,000 ไมล์เมื่อห้าปีก่อน รถเช่าเชียงใหม่ราคาถูกเนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ช้าและอัตรากำไรที่แคบ จึงไม่มีภัยคุกคามต่อการบูรณาการย้อนกลับภายในอุตสาหกรรมที่ใกล้เข้ามา อันที่จริงแล้ว ในบรรดาผู้เล่นในอุตสาหกรรมนั้น มีเพียงเฮิรตซ์เท่านั้นที่ผสานรวมในแนวตั้งผ่านฟอร์ด

ขอบเขตการแข่งขัน

รถเช่าเชียงใหม่ราคาถูกมีหลายปัจจัยที่กำหนดแนวการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถเช่า การแข่งขันมาจากสองแหล่งหลักตลอดทั้งห่วงโซ่ ในช่วงวันหยุดของผู้บริโภค การแข่งขันจะดุเดือดไม่เพียงเพราะตลาดอิ่มตัวและได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้นำในอุตสาหกรรม Enterprise