ขั้นตอนการผ่าตัดเสริมจมูก แก้จมูกขั้นพื้นฐาน

โดยย่อ คำว่าการผ่าตัดเสริมจมูก แก้จมูกแบบเปิดจะอธิบายถึงเทคนิคการผ่าตัดโดยการทำแผลภายนอกในบริเวณระหว่างรูจมูกทั้งสอง ในการผ่าตัดเสริมจมูก แก้จมูกแบบปิด จะทำการเปิดแผลทั้งหมดภายในโครงสร้างจมูก เป็นเรื่องของความชอบและประสบการณ์ของศัลยแพทย์ว่าจะใช้เทคนิคใดในกรณีหนึ่งๆ ในการผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด การเปิดแผลในแนวนอนจะทำให้ผิวหนังสามารถยกขึ้นเพื่อให้มองเห็นและเข้าถึงกระดูกอ่อนปลายจมูกได้ง่ายขึ้น ด้านบวกของการผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด คือการเข้าถึงโครงสร้างจมูกบางส่วนได้มากขึ้น ด้านลบคือแผลภายนอกเล็ก

การผ่าตัดเสริมจมูก แก้จมูกแบบปิดจะทำภายในจมูกทั้งหมด

โดยไม่มีการกรีดภายนอก ขั้นตอนนี้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคนิคและความคล่องแคล่วมากกว่าขั้นตอนแบบเปิด ศัลยแพทย์พลาสติกใช้กระบวนการทั้งแบบเปิดและแบบปิดมานานหลายทศวรรษ การทำศัลยกรรมเสริมจมูก แก้จมูกแบบเปิดจะทำให้ศัลยแพทย์มองเห็นกระดูกอ่อนและโครงสร้างอื่นๆ ภายในจมูกได้โดยตรงง่ายกว่าการปิดจมูก เขาหรือเธอยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นด้วยการควบคุมและความแม่นยำที่มากขึ้น ในความเป็นจริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงบางอย่างสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนการผ่าตัดเสริมจมูก แก้จมูกแบบเปิดเท่านั้น

การผ่าตัดเสริมจมูก แก้จมูก ราคาแบบเปิดมักจะเลือกสำหรับขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น โครงสร้างจมูกที่เบี่ยงเบนอย่างรุนแรง และความผิดปกติของจมูกที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัดเสริมจมูกปากแหว่ง ขั้นตอนอื่นๆ ที่ทำเป็นประจำซึ่งศัลยแพทย์ตกแต่งอาจเลือกใช้การผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด ได้แก่ การรักษาปลายที่โป่งพอง หย่อนคล้อย หยิกหรือยื่นออกมา การผ่าตัดเสริมจมูกแบบปิดมักจะเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ

ในการผ่าตัดเสริมจมูก แก้จมูกแบบปิดหรือที่เรียกว่า

แผลทั้งหมดจะทำภายในจมูก การผ่าตัดทั้งหมดจะดำเนินการผ่านช่องเปิดแคบๆ ซึ่งอยู่ภายในรูจมูก ศัลยแพทย์ตกแต่งต้องเผชิญกับความท้าทายและข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการที่เกิดจากการเข้าถึงการผ่าตัดที่น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการผ่าตัดเสริมจมูกที่ซับซ้อนมากขึ้น การผ่าตัดเสริมจมูกแบบปิดมีข้อดีคือใช้เวลาในการผ่าตัดน้อย บวมน้อย และหายเร็ว ไม่มีแผลเป็นด้านนอกจมูก ข้อเสียคือการไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างด้วยวิธีการผ่าตัดเสริมจมูก แก้จมูกแบบเปิดและการมองเห็นโดยตรงน้อยลง หากศัลยแพทย์ของคุณเลือกที่จะใช้วิธีการผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด

ขอให้ดูรูปภาพก่อนและหลัง การพิจารณาที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจว่าจะใช้การผ่าตัดเสริมจมูก แก้จมูกแบบเปิดหรือแบบปิดคือความสะดวกสบายและประสบการณ์ของศัลยแพทย์ ในฐานะคนไข้ คุณต้องเลือกศัลยแพทย์ตกแต่งที่คุณนับถือและมั่นใจในตัวคุณ จากนั้นศัลยแพทย์จะเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงสถานการณ์เฉพาะของคุณ ทำตามคำแนะนำของพวกเขาและคุณจะพอใจกับผลลัพธ์ของกระบวนการเสริมจมูกของคุณมากที่สุด