heat pump เป็นระบบทำความเย็นและทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

ที่ใช้ในการบีบอัดและคลายก๊าซเพื่อให้ความร้อนหรือความเย็นแก่บ้าน อุปกรณ์เชิงกลนี้ปั๊มความร้อนจากเครื่องทำความเย็นไปยังตำแหน่งที่อุ่นกว่า และสามารถดึงความร้อนจากอากาศ น้ำ หรือพื้นโลกได้ heat pump ทำหน้าที่เหมือนเครื่องปรับอากาศในฤดูร้อนและเตาไฟฟ้าในฤดูหนาว จึงรวมเอาทั้งเครื่องทำความร้อนและความเย็นไว้ในเครื่องเดียว หรือค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ ซึ่งคำนวณอัตราส่วนของความร้อนที่ส่งออกต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า

heat pump เป็นรูปแบบการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในสภาพอากาศปานกลาง และทำให้บ้านเย็นลงด้วยการรวบรวมความร้อนภายในบ้านและสูบน้ำออกไปภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ มี heat pump สามประเภทที่สามารถติดตั้งได้ แบบอากาศสู่อากาศ แหล่งน้ำ และแหล่งพื้นดิน heat pump สามารถรวบรวมความร้อนจากอากาศ น้ำ หรือพื้นดิน และสามารถใช้ความร้อนเดียวกันเพื่อทำให้บ้านของคุณเย็นลง เมื่อติดตั้ง heat pump ที่บ้าน เราควรพิจารณาใช้ระบบปั๊มความร้อนที่ประหยัดพลังงาน โดยคำนึงถึงสภาพอากาศของภูมิภาค

heat pump จากแหล่งอากาศเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับพื้นที่ที่มีสภาพอากาศอบอุ่นและปานกลาง และปั๊มความร้อนจากแหล่งพื้นดินหรือใต้พิภพก็มีประสิทธิภาพในสภาพอากาศที่มีภาระความร้อนและความเย็นใกล้เคียงกัน ประเภทของปั๊มความร้อนที่พบมากที่สุดคือปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศและแหล่งจากพื้นดิน แม้ว่า heat pump จากแหล่งพื้นดินจะมีราคาแพงกว่าในการติดตั้ง แต่ก็มีประสิทธิภาพมากกว่าและมีเสียงรบกวนน้อยกว่า

เพื่อให้ heat pump ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ควรติดตั้งปั๊มอย่างเหมาะสม และควรเลือกปั๊มขนาดที่เหมาะสมที่สามารถตอบสนองความต้องการในการทำความร้อนและความเย็นของบ้านได้ ในขณะที่เลือกปั๊มความร้อนควรซื้ออุปกรณ์ที่มีค่า งกว่า ปั๊มควรติดตั้งระบบควบคุมการละลายน้ำแข็งตามต้องการ ซึ่งช่วยลดรอบการละลายน้ำแข็ง และลดการใช้พลังงานเสริมและปั๊มความร้อน ปั๊มความร้อนมีความคุ้มค่ามากกว่าอุปกรณ์ทำความร้อนทั่วไปอื่นๆ และยังเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น

เพื่อให้ความร้อนในสระว่ายน้ำและน้ำร้อนสำหรับใช้ในครัวเรือน heat pump คืออะไรไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับตลาด แต่ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็ลดลงอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่ระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพคืออะไร พวกเขาทำงานอย่างไร คุณควรลงทุนในระบบใดระบบหนึ่งแทนระบบก๊าซหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายในการวิ่งคืออะไร