ปั้นจั่นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ปั้นจั่นเหนือศีรษะใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ด้วยอุตสาหกรรมที่รวดเร็วในหลายส่วนของโลกการใช้เครนได้กลายเป็นเรื่องธรรมดา ทุกวันนี้ผู้ผลิตหลายรายเสนอปั้นจั่นสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่สามารถใช้งานได้กับทุกการใช้งาน โดยทั่วไปแล้วความสามารถของปั้นจั่นอาจมีน้อยกว่า 2 หรือ 3 ตันจนถึงสูงถึง 500 ตันหรือมากกว่า มันอาจเป็นประเภทที่แตกต่างกัน บางประเภทที่พบมากที่สุด ได้แก่ เครนอุตสาหกรรมเครนกระบวนการ, เครนอุตสาหกรรมอัตโนมัติ, รถยกและอื่น ๆ ด้วยความต้องการที่ยืดหยุ่นในทุกวันนี้ในอุตสาหกรรมมันจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในโลกสมัยใหม่

อุตสาหกรรมจำนวนมากใช้ปั้นจั่นซึ่งบางส่วนเป็นอุตสาหกรรม

ที่จ้างแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก เหล่านี้รวมถึงโรงงานเหล็ก, ภาคยานยนต์, การผลิตปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, โรงไฟฟ้าและแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ปั้นจั่นเหนือศีรษะยังหาวิธีในการทำงานแปลก ๆ เช่นการจัดการขยะและแม้แต่ใช้ในอู่ต่อเรืออู่ต่อเรือและท่าเรือทั่วโลก การทำงานกับเครนเหนือศีรษะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะมากและต้องใช้ไหวพริบและทักษะที่ดี นี่เป็นเพราะว่าปั้นจั่นถูกใช้เพื่อขนของหนักและในบางอุตสาหกรรมเช่นเหล็กพวกเขายังขนโลหะและวัสดุที่หลอมเหลวด้วย ดังนั้นความปลอดภัยจึงมีความสำคัญมาก

ในพื้นที่นี้เพราะแม้แต่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้คนพิการและแม้แต่เสียชีวิต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเท่านั้นในการใช้งานปั้นจั่นตอกเสาเข็ม พวกเขาควรตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครน นอกจากนี้คนงานและพนักงานทุกคนที่ทำงานในบริเวณใกล้เคียงเครนควรรู้ถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นพวกเขาควรระวังสัญญาณเตือนที่ใช้ในเครนเหนือศีรษะเพื่อแจ้งเตือนผู้คนเกี่ยวกับอันตรายที่ใกล้เข้ามา นอกจากนี้พวกเขาควรมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบของสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมในขณะใช้งานอุปกรณ์เครน

อุปกรณ์เสริมที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการรถเครน

นอกจากนี้ไม่ควรใช้งานเครนโดยไม่ต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะด้านความปลอดภัย ไม่ควรใช้ปั้นจั่นที่เลิกใช้หรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซมก่อนที่จะได้รับการรับรองว่าใช้งานได้ตามปกติ ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งคือเมื่อมีการใช้งานเครนผู้ปฏิบัติงานเครนควรมีมุมมองที่ชัดเจนของพื้นที่และเส้นทางรอบทางเดินเครนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่นกำลังใช้งานเครน ตัวอย่างเช่นผู้ให้บริการรถเครนควรทราบความสามารถในการรับน้ำหนักของมัน

สิ่งนี้ไม่ควรเกินตลอดเวลา นอกจากนี้ในขณะใช้งานเครนเหนือศีรษะไซต์ควรปราศจากการเคลื่อนไหวของผู้ชายรวมถึงวัสดุเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ด้านอื่น ๆ เช่นด้านการปฏิบัติงานของสวิตช์ความปลอดภัยตัวควบคุมและกลไกอื่น ๆ ควรได้รับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและการทำงานที่เหมาะสม นอกจากนี้ควรระมัดระวังว่ามีอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัยเพียงพอภายในห้องโดยสารของปั้นจั่น