บุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยให้คุณเลิกนิสัยการสูบบุหรี่ได้

ส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ก็คือนิโคตินนั่นเอง ตัวแทนทางเภสัชวิทยานี้ถูกนำมาใช้ในการบำบัดการเลิกบุหรี่หลายอย่าง การบำบัดทดแทนนิโคตินเหล่านี้ ได้แก่ บุหรี่ไฟฟ้าและแผ่นแปะนิโคตินที่เป็นที่นิยมมาก หน้าที่หลักของบุหรี่ไฟฟ้าเลิกบุหรี่เหล่านี้คือช่วยบรรเทาอาการถอนที่เกี่ยวข้องกับคนที่พยายามเลิกใช้ยาสูบ การใช้งานของพวกเขาให้การเปลี่ยนแปลงของระบบทางสรีรวิทยาที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้ยาสูบแบบดั้งเดิมพวกเขาทำงานร่วมกับนิโคตินประยุกต์

บุหรี่ไฟฟ้ามีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการไม่เสพติด

เพราะพวกเขาไม่ได้ให้ความสุขที่ผู้ใช้ยาสูบจำนวนมากได้รับจากการใช้ยาสูบ อีกเหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่ไฟฟ้าคือความจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่มีก๊าซและสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายซึ่งโดยปกติจะเกี่ยวข้องกับควันบุหรี่ ยาและการบริหารของรัฐบาลกลางในต้นปี 2527 ได้ระบุหมากฝรั่งนิโคตินเป็นครั้งแรกเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย สามารถหาได้ตามใบสั่งแพทย์และนับเป็นการใช้การบำบัดทดแทนบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายเป็นครั้งแรก

หลังจากหลายปีของการได้รับใบสั่งยาอนุญาตให้ขายหมากฝรั่งที่มีบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ต้องสั่งโดยแพทย์  การปราบปรามนิโคตินรูปแบบนี้ทำงานโดยการขัดขวางพฤติกรรมและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในขณะเดียวกันก็รักษาระดับบุหรี่ไฟฟ้าในกระแสเลือดไปพร้อม ๆ กันซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการถอนตัวให้น้อยที่สุด อัตราความสำเร็จสูงถึง 75%

บางทีข้อเสียเปรียบเพียงประการเดียวของบุหรี่ไฟฟ้าคือ

รสชาติที่แย่มากที่รายงานโดยผู้ใช้จำนวนมากและมีผู้สูบบุหรี่ที่ไม่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่ง ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาวิธีการอื่นเพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ วิธีนี้ทำให้ยาถูกดูดซึมผ่านผิวหนังและเข้าสู่กระแสเลือด องค์การอาหารและยาได้แนะนำแผ่นแปะนิโคตินทางผิวหนังสี่แผ่น โดยสองในสี่แผ่นได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ บุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้สูบบุหรี่เนื่องจากทำให้พวกเขาเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด ได้มีการพัฒนาสเปรย์ฉีดจมูกนิโคตินเพื่อรองรับผู้สูบบุหรี่ที่ไม่ชอบใช้หมากฝรั่งนิโคตินและไม่ต้องการใส่แผ่นแปะ

ได้มีการนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาด การทดสอบได้พิสูจน์แล้วว่าการบำบัดทดแทนบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในการช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ การปลอดบุหรี่ไม่ใช่เรื่องสบายที่จะเริ่มต้น ต้องการความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและการควบคุมตนเองอย่างเต็มที่ ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพานิโคติน การต่อสู้กับการพึ่งพาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำ ไม่สามารถทำได้ในทันที ผู้สูบบุหรี่จะมีอาการถอนซึ่งต้องเตรียมตัวให้พร้อม วิธีหนึ่งในการเริ่มต้นการต่อสู้กับการสูบบุหรี่คือการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทำหน้าที่แทนกิจกรรมในช่องปากโดยการเคี้ยวเอง