สำนักงานบัญชีระบบที่ระบุจำนวนกิจกรรมทางธุรกิจแปลงข้อมูล

การบัญชีเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นการศึกษาว่าธุรกิจต่างๆสามารถติดตามรายได้และทรัพย์สินของตนได้อย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถเรียนรู้จากอาชีพในบัญชี สำนักงานบัญชีบทเรียนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการเรียนรู้ว่าธุรกิจทำงานอย่างไร สำนักงานบัญชีเพื่อชี้ให้เห็นว่าหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายคนก่อนหน้านี้เคยเป็นนักบัญชีที่ตัดสินใจดำเนินธุรกิจ ทำไมเป็นเพราะการบัญชีเป็นภาษาของธุรกิจ

สำนักงานบัญชีเป็นระบบที่ระบุจำนวนกิจกรรมทางธุรกิจแปลงข้อมูลเป็นรายงานและสื่อสารผลลัพธ์ไปยังผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นนี่คือบางส่วนของตัวเลือกอาชีพในการบัญชีการปฏิบัติสาธารณะคนหนึ่งอาจเริ่มอาชีพการบัญชีในฐานะนักบัญชีสาธารณะ เหล่านี้เป็นนักบัญชีที่ให้บริการโดยมีค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับพนักงานบัญชีที่ว่าจ้างโดยพวกเขา สำนักงานบัญชีนักบัญชีสาธารณะประสานงานหรือทำงานในห้างหุ้นส่วนซึ่งให้บริการบัญชีแก่บุคคลธุรกิจและรัฐบาล

การทำวิจัยและแจกจ่ายผลลัพธ์ที่ได้รับให้กับทุกคนพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตามควรเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อให้สามารถปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือเป็นสมาชิกของสำนักงานบัญชีสาธารณะ งานของนักบัญชีสาธารณะรวมถึงการตรวจสอบบัญชีภาษีอากรและบริการสำนักงานบัญชีที่ปรึกษาด้านการจัดการ ควรสังเกตว่าการบัญชีสาธารณะเป็นเส้นทางที่นักบัญชีส่วนใหญ่เดินทางบ่อยเนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีในการบรรลุประสบการณ์ทางธุรกิจซึ่งมีหลายแง่มุมการศึกษสำนักงานบัญชีอาจได้รับการว่าจ้างให้เป็นนักวิจัยอาจารย์หรือนักวิจารณ์ คนเหล่านี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยการพยายามเคลียร์และเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่

โดยการทำวิจัยและแจกจ่ายผลลัพธ์ที่ได้รับให้กับทุกคนพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมสำนักงานบัญชีบริษัท ใด ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็มีกลุ่มบัญชี กลุ่มบัญชีจัดทำและจัดเตรียมงบการเงิน ติดตามค่าใช้จ่ายดูแลปัญหาภาษีและดำเนินธุรกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานบัญชีเมื่อเวลาผ่านไปในการฝึกบัญชีอาจได้รับการว่าจ้างให้เป็นรองประธานฝ่ายการเงิน นอกจากนี้ยังสามารถจ้างเป็นหัวหน้าบัญชีนักบัญชีต้นทุนผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่งบประมาณสำนักงานบัญชีความรับผิดชอบและขอบเขตของกิจกรรมในสาขาการบัญชีนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของ บริษัท และระดับตำแหน่ง

การพัฒนาที่ยอดเยี่ยมแก่องค์กรจำนวนมากในการควบคุมและส่วนใหญ่

บริการภาครัฐสำนักงานบัญชีที่รับราชการทำงานในระดับท้องถิ่นหรือระดับรัฐหรือระดับรัฐบาลกลาง นักบัญชีของรัฐบาลจัดการและรวบรวมงบประมาณติดตามต้นทุนของรัฐบาลและวิเคราะห์โปรแกรมของรัฐบาล งานของพวกเขาสามารถปรับปรุงสภาพของส่วนรวมได้ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเรื่องการเมืองสำนักงานบัญชีดังนั้นงานของพวกเขาอยู่ภายใต้การขัดขวางของระบบราชการ งานของนักบัญชีของรัฐบาลมีความสำคัญมาก

เป็นบัญชีของรัฐบาลที่ให้การพัฒนาที่ยอดเยี่ยมแก่องค์กรจำนวนมากในการควบคุมและส่วนใหญ่อาจเป็นตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น นักบัญชีของรัฐบาลส่วนใหญ่ทำงานในระดับรัฐบาลกลาง สํานักงานบัญชีคุณภาพซึ่งรวมถึงกระทรวงกลาโหมสำนักงานบัญชีทั่วไปและกรมสรรพากรเอาล่ะ สำนักงานบัญชีนี่เป็นโอกาสมากมายในวิชาชีพบัญชี แต่ต้องจำไว้เสมอว่าความสำเร็จไม่ได้ยึดติดกับวิชาชีพบัญชีเสมอไป หากปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จเราต้องทำงานหนักเพื่อสิ่งนั้น