แมกเนติกการป้องกันอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นและวงจรโอเวอร์โหลด

คอนแทคอื่นที่เรียกว่าคอนแทค FA หรือคอนแทคเร่งภาคสนามยังคงปิดอยู่ระหว่างการเร่งความเร็วของมอเตอร์ หน้าสัมผัสนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะใช้กำลังเต็มที่กับสนามปัดของมอเตอร์แมกเนติกจนกว่าจะทำงานด้วยความเร็วคงที่ มันเรียกอีกอย่างว่าคอนแทค FF หรือคอนแทคแบบเต็มฟิลด์โดยผู้ผลิตแมกเนติกบางราย เมื่อมอเตอร์บรรลุความเร็วที่เหมาะสมแล้วคอนแทค FA หรือ FF จะเปิดขึ้นและการควบคุมความเร็วของมอเตอร์จะถูกส่งไปยังรีโอสแตท รีโอสแตท

จะอยู่ในอนุกรมกับฟิลด์ปัด แมกเนติกการเปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสผ่านช่องแบ่งทำให้มอเตอร์สามารถควบคุมความเร็วได้ การป้องกันบางรูปแบบในตัวสตาร์ทมอเตอร์แมกเนติกเหล่านี้ถูกเพิ่มเข้ามาในกรณีที่มอเตอร์คดเคี้ยวล้มเหลวหรือมีภาระทางกลมากเกินไป คอนแทค FL, หรือคอนแทคเตอร์สูญเสียสนามโดยทั่วไปได้รับการออกแบบให้มีสายคอยล์เป็นชุดพร้อมกับฟิลด์ปัด การเปิดในวงจรฟิลด์ปัดแมกเนติกจะทำให้คอนแทคสูญเสียฟิลด์เปิดและปิดการใช้งาน

วงจรควบคุมที่ทำหน้าที่คล้ายกับการกดปุ่มหยุด การป้องกันอีกรูปแบบ

วงจรควบคุมที่ทำหน้าที่คล้ายกับการกดปุ่มหยุด รูปแบบการป้องกันอื่น ๆ คือและวงจรไฟฟ้าเกิน คอนแทค OL หรือคอนแทค OLX ถูกใช้เพื่อตรวจสอบสภาวะโอเวอร์โหลด แมกเนติกคอนแทคเหล่านี้จะทำหน้าที่คล้ายกับการกดปุ่มหยุด โดยทั่วไปแล้วการโอเวอร์โหลดจะรับรู้การไหลของกระแสมากเกินไปผ่านกระดองของมอเตอร์แมกเนติกซึ่งเกิดจากการหมุนของมอเตอร์ภายในและการเปิดปิดแปรงมอเตอร์ขัดข้องปัญหาทางกลเนื่องจากแบริ่งของมอเตอร์สึกหรอหรือความล้มเหลวทางกลในอุปกรณ์ที่มอเตอร์เชื่อมต่อ การเปิดในวงจรฟิลด์ปัดจะทำให้แมกเนติกคอนแทคสูญเสียฟิลด์เปิดและปิดการใช้งาน

วงจรควบคุมที่ทำหน้าที่คล้ายกับการกดปุ่มหยุด แมกเนติกการป้องกันอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นและวงจรโอเวอร์โหลด คอนแทค OL หรือคอนแทค OLX แมกเนติกถูกใช้เพื่อตรวจสอบสภาวะโอเวอร์โหลด คอนแทคเตอร์เหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนกับการกดปุ่มหยุด โดยทั่วไปแล้วการโอเวอร์โหลดจะรับรู้การไหลของกระแสมากเกินไปผ่านกระดองของมอเตอร์ที่เกิดจากการหมุนของมอเตอร์ภายในและการเปิดปิดแปรงมอเตอร์ขัดข้องปัญหาทางกลเนื่องจากแบริ่งของมอเตอร์สึกหรอ

คอนแทค OLX ถูกใช้เพื่อตรวจสอบสภาวะโอเวอร์โหลด คอนแทคเหล่านี้

ความล้มเหลวทางกลในอุปกรณ์ที่มอเตอร์เชื่อมต่อ การเปิดในวงจรฟิลด์ปัดจะทำให้คอนแทคสูญเสียฟิลด์เปิดและปิดการใช้งานวงจรควบคุมที่ทำหน้าที่คล้ายกับการกดปุ่มหยุด การป้องกันอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นและวงจรโอเวอร์โหลด คอนแทค OL หรือแมกเนติกคอนแทคเตอร์ถูกใช้เพื่อตรวจสอบสภาวะโอเวอร์โหลด คอนแทคเหล่านี้จะทำหน้าที่คล้ายกับ

การกดปุ่มหยุดแมกเนติก โดยทั่วไปแล้วการโอเวอร์โหลดจะรับรู้การไหลของกระแสมากเกินไปผ่านกระดองของมอเตอร์ซึ่งเกิดจากการหมุนของมอเตอร์ภายในและการเปิดปิดแปรงมอเตอร์ขัดข้องปัญหาทางกลเนื่องจากแบริ่งของมอเตอร์สึกหรอหรือความล้มเหลวทางกลในอุปกรณ์ที่มอเตอร์เชื่อมต่อ คอนแทคเหล่านี้จะทำหน้าที่คล้ายกับการกดปุ่มหยุด