เคล็ดลับเพื่อช่วยลดต้นทุนการเช่ารถหาดใหญ่ของคุณ

ด้วยต้นทุนการเช่ารถหาดใหญ่ที่สูง บางครั้งราคาก็ไม่คุ้มกับความสะดวกสบายอีกต่อไป แน่นอนว่าราคาน้ำมันที่ปั๊มสูงขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับค่าเช่ารถที่สูง แต่สิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ทราบก็คือ เช่ารถหาดใหญ่ของคุณเกิดจากค่าใช้จ่ายแอบแฝง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมกับครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากบิลของคุณ บริษัทรถเช่าส่วนใหญ่จะไม่บอกคุณเรื่องนี้ แต่ค่าใช้จ่ายแอบแฝงส่วนใหญ่นั้นเป็นทางเลือก คุณสามารถประหยัดเงินได้โดยการลบออกในบิลการเช่ารถของคุณ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าค่าใช้จ่ายแอบแฝงเหล่านี้คืออะไร หมายความว่าอย่างไร

เช่ารถหาดใหญ่จะหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร

ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมคือสิ่งที่ตัวแทนให้เช่ารถเรียกเก็บเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการรับรถเช่าของคุณที่สนามบิน เช่ารถหาดใหญ่สามารถคิดเป็น 10% ของบิลทั้งหมดของคุณ เหตุผลที่พวกเขาเรียกเก็บเงินจากคุณมากขึ้นเมื่อคุณต้องการซื้อรถของคุณที่สนามบินเนื่องจากภาษีและค่าธรรมเนียมสัมปทาน เช่ารถหาดใหญ่ต้องจ่ายค่าสัมปทานให้กับผู้บริหารสนามบินทุกครั้งที่นำรถเช่ามาที่สนามบิน หน่วยงานยังต้องจ่ายภาษีธุรกิจให้กับรัฐบาลท้องถิ่นสำหรับการทำธุรกิจที่สนามบิน สนามบินส่วนใหญ่และบริษัทให้เช่าบางแห่งมีบริการรถรับส่งฟรีในเส้นทางที่กำหนด 

ออกจากใบเรียกเก็บเงินเช่ารถหาดใหญ่ของคุณ ใช้ประโยชน์จากบริการฟรีนี้ แล้วส่งรถของคุณที่สถานที่ ด้วยวิธีนี้ การเช่ารถหาดใหญ่จะช่วยลดต้นทุนและคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการของพวกเขา การประกันความเสียหายจากการชนหรือการสูญหายคือเงินเพิ่มเติม ที่คุณต้องจ่ายต่อวันเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ในรถเช่าของคุณ โดยมีเงื่อนไขว่าความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

เช่ารถหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของความคุ้มครองมาตรฐาน 

ตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยของคุณครอบคลุมเช่ารถหาดใหญ่หรือไม่ และหากครอบคลุม ให้ยกเลิกการยกเว้นความเสียหายต่อความเสียหาย คุณแค่เสียเงินถ้าคุณจ่ายสำหรับความเสียหายจากการชนนอกเหนือจากประกันปกติของคุณ เมื่อมองแวบแรก ค่าน้ำมันดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี ลองนึกภาพว่าคุณเช่ารถหาดใหญ่พร้อมน้ำมันเต็มถัง คุณไม่จำเป็นต้องแวะปั๊มน้ำมันระหว่างทาง และคุณสามารถคืนรถพร้อมน้ำมันเปล่าได้หากต้องการ ผู้เช่ารถส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้น้ำมันได้เต็มถัง คุณจะไม่ได้รับเงินคืนหากคุณใช้น้ำมันไม่หมด แต่คุณอาจได้รับค่าปรับเพิ่มในบิลของคุณ 

เช่ารถหาดใหญ่ของคุณเองยังคงถูกกว่า โดยคุณต้องจ่ายตามจำนวนเชื้อเพลิงที่คุณต้องการเท่านั้น หากคุณนำรถเช่าไปคืนที่อื่นจากสถานที่รับรถ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคืนรถ ค่าธรรมเนียมการส่งแตกต่างกัน คืนรถของคุณที่จุดรับเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถคืนรถที่เดิมได้ ให้มองหาจุดคืนรถที่เสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด ค่าธรรมเนียมการคืนรถก่อนกำหนดเป็นสิ่งที่ตัวแทนให้เช่ารถเรียกเก็บเมื่อคุณคืนรถเร็วเกินไป บริษัทเช่ารถหาดใหญ่สามารถเรียกเก็บเงินการคืนก่อนกำหนด และหากยังไม่พอ พวกเขาจะเปลี่ยนอัตราค่าเช่าของคุณด้วย